ANTALYA ALANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PLANI ARALIK AYI TOPLANTISI

ALANYA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PLANI ARALIK AYI TOPLANTISI

ALANYA DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PLANI ARALIK AYI TOPLANTISI

13 Aralık 2019 Cuma günü Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Celal AYDIN yönetiminde yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Planı toplantısında; eğitim felsefesi, öğretmenlik, öğretmenlik meslek etiği, öğretmenliğin misyonu, milli, manevi ve evrensel sorumlulukları konusu işlenmiştir.

Toplantıda konuşmacı olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cihan DEMİRAL katılımcı öğretmenleri bilgilendirmiştir. Toplantıda öne çıkan konuları şu şekilde özetlenmiştir.

Eğitimde başarının rolü çok başarılı ve donanımlı öğretmenler, çok zeki öğrenciler ve her türlü donanıma ve eğitim ortamına sahip okul binalarına sahip olmaktan geçmez. Bunların başarı üzerinde çok etkisi yadsınamayacak kadar fazladır, ancak asıl başarı sürdürülebilir ve denetlenebilir bir eğitim sistemine sahip olmaktan geçmektedir. Ortada bir başarısızlık var ise bu eskilerin deyimiyle ''Vusûlsüzlüğümüz usûlsüzlüğümüzdendir...'' olsa gerek dendi.

Türkiye eğitim sistemi 2005-2006 eğitim öğretim yılı itibarıyla davranışçı eğitim sisteminden yapılandırmacı eğitim sistemine geçmiştir. Yapılandırmacı eğitim sistemin temelleri pragmatist felsefenin ilerlemecilik anlayışına dayanmakta, psikolojik alt yapısını da sosyal-bilişte bulmaktadır. Davranışçılığın "TabulaRasa" anlayışını reddeden yapılandırmacılık, bireyin zihninde bilginin kendi kapasitesi çerçevesinde yapılandırılmasını esas almaktadır. Yapılandırmacılık bireyin nasıl öğreneceği üzerine odaklanır ve bir ''Öğrenme'' kuramı olarak değerlendirilir.

 

YAPILANDIRMACI ANLAYIŞTA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Buluş Yoluyla Öğrenme Yöntemi                            Aktif Öğrenme Yöntemi

İşbirlikli Öğrenme Yöntemi                                    Oyunla Öğrenme Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi                                              Öykülendirme Yöntemi

Rol Oynama Yöntemi                                             Yaratıcı Drama Yöntemi

Gözlem Gezisi Yöntemi                                          Problem Çözme Yöntemi

Proje Geliştirme Yöntemi                                       Soru - Cevap Yöntemi

Tartışma Yöntemi                                                  Beyin Fırtınası Yöntemi

Deney Yöntemi                                                     Benzeşim (Similasyon) Yöntemi


YAPILANDIRMACI ÖĞRETİM KURANINA GÖRE ÖĞRETMEN(İN) NİTELİKLERİ/ROLÜ 

1-      Öğretmen açık fikirlidir

İdeolojik yaklaşımlar üsten dayatmacı özellik taşıdığı için, bu yaklaşıma göre öğretmende bulunmaması gereken bir özelliktir (pozitivizm, sosyalizm, katı ve dogmatik dini tasavvurlar...)

2-      Öğretmen çağdaştır

Öğretmen çağının farkında, gerekliliklerini bilen ve ona göre davranması beklenir. Çünkü öğrenene rehberlik edebilmesi ancak bu şekilde mümkündür

3-      Öğretmen kendini yenileyebilendir

Evren her haliyle bir değişim içerisindedir, bu bağlamda öğretmen kendini bu değişime uydurduğu ölçüde başarı sağlayabilir.

4-      Öğretmen bireysel farklılıkları dikkate alır

5-      Öğretmen bilimsel bilgi açısından alanına hakimdir

6-      Öğretmen bilimsel bilgi açısından öğretmenlik/eğitim alanına hakimdir

Bu ancak hem alan bilgisi hem de eğitim alanıyla ilgili tarihsel bilgi birikimine, bu alanların temel anlayışlarını belirleyen kaynak kitaplara, alanda üretilen yeni teoriler ve üretilen yeni eserlere hakim olmakla mümkündür.

7-      Öğretmen bilgiyi uygun öğrenme yaşantılarına dönüştürebilmelidir

Kuramın temeli bireyin kendi kapasitesi göz önünde tutularak öğrenmesi esasına dayanır. Bu açıdan öğrenene sunulacak bilgi, birey tarafından içselleştirilerek bir öğrenme yaşantısına dönüşebilecek şekilde öğretmen tarafından tasarlanmalıdır.

8-      Öğretmen alanına hakim olma açısından bilen/bilgedir ancak bir ÖĞRENEN de olduğunu fark ettirmelidir (birlikte öğrenen)

Öğretmendeki bu öğrenme iştiyakı, öğrenenlerin öğrenme ve araştırma arzusunu kamçılayacaktır

9-      Öğretmen iyi bir gözlemcidir

Kuramın temelleri arasında yer alan bireysel farklılıklar üzerine bir öğrenmenin oluşması ancak bu farklılıkları fark etmekle mümkündür.

10-   Öğretmen, toplumsal ilişkilerde bireyi/öğreneni cesaretlendirendir

Dünyanın küçük bir köy olarak algılandığı ve küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme üzerine farklı tanımlar yapılsa da, 21. yüzyılla beraber yerelliğin vurgulandığı ve yerelliğe daha geniş alanlar açılması üzerinden yapılan küreselleşme tanımları daha etkin olarak vurgulanmaya başlanmaktadır. Bu açıdan öğretmen, her türlü toplumsal kesimle karşılaşma ihtimali olan bireyi, bunlarla iletişime geçme konusunda desteklemelidir.

11-   Öğretmen soru sormayı öğretir

İhtiyacı olan sorar, cevap arar, cevap bulmak için çaba sarf eder, bulduğunda da bir ihtiyacını karşıladığı için yaşantıya dönüştürür

12-   Öğretmen, öğrencinin bilgiyi oluşturmasına fırsat verir

13-   Öğretmen, öğrencinin özerkliğini kabul eder

Öğrenci bilgiyi kendi ihtiyaç, beklenti ve istidadına göre anlamlandıracak, ve kendi iç dünyasına göre anlamlandıracaktır. Bu da ancak onun özerkliği kabul edilerek mümkün olur.

14-   Öğretmen, öğrencinin konu/kavram önbilgilerini ortaya koymalıdır

Yapılandırılacak olan konu/kavram hakkında bireylerin algıları, tanımlamaları, hayatlarındaki karşılıkları farklılık arz etmektedir. Bu açıdan bireyin dünyasında konunun/kavramın neye karşılık geldiği tam olarak tespit edilmelidir.

 

16-12-201916-12-201916-12-201916-12-2019

Saray Mahallesi, Kültür Caddesi No 9 Posta Kodu 07400 Alanya/Antalya - 0242 5131198 0242 5134838 02425124059

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.